Stanje broja osoba u kućnoj izolaciji na dan 18. 04. 2020. godine (Općina Velika Kladuša)

| 18 Aprila, 2020

Prema zvaničnim informacijama Federalne uprave za inspekcijske poslove broj osoba u kućnoj izolaciji sa rješenjem sanitarnog inspektora na datum 18. 04. 2020. godine za općinu Velika Kladuša iznosi 90. Broj osoba kojima je istekla kućna izolacija 17. 04. 2020. godine je 11 a broj osoba kojima je istekla kućna izolacija 18. 04. 2020. godine je 40.

Raspoređeno po mjesnim zajednicama najviše osoba kojima je aktivna kućna izolacija je u MZ Mala Kladuša 20 osoba, zatim slijede MZ Velika Kladuša 14 osoba, MZ Todorovo 13 osoba, MZ Vrnograč 12 osoba, MZ Čaglica 8 osoba, MZ Šumatac i MZ Vidovska po 7 osoba, MZ Zborište 5 osoba i MZ Slapnica 4 osobe.

Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite broj 12-40-6-1458-120/20 od 10. 04. 2020. godine, uvodi se obavezna mjera karantena za lica koja ulaze u BiH i samim tim prestaje važiti Naredba o kućnoj izolaciji.

Shodno tome lica koja su ušla u BiH do 10. 04. 2020. godine su pod mjerom kućne izolacije i zaključno sa 24. 04. 2020. godine svim osobama u kućnoj izolaciji prestaje važiti rješenje o kućnoj izolaciji, samim tim i za 90 lica koja su u kućnoj izolaciji u Velikoj Kladuši.

Od primjene Naredbe 12-40-6-1458-120/20 od 10. 04. 2020. godine, izuzimaju se vozači, piloti, kabinsko osoblje u međunarodnom prometu, teško oboljela lica u medicinskom transportu, lica u pograničnom kretanju i prekogranični radnici. Njima može biti propisana mjera kućne izolacije sa rješenjem sanitarnog inspektora.