MZ Vidovska: Asfaltiran dio putnog pravca u naseljenom mjestu Johovica, Bajrektarevići-Čovići

| 19 Aprila, 2020

U Mjesnoj zajednici Vidovska, naseljeno mjesto Johovica na području Općine Velika Kladuša asfaltiran još jedan putni pravac. Radi se o dijelu lokalnog puta Bajrektarevići-Čovići u dužini od 1000 m i širini od 4m.

Finansiranje ovog projekta u iznosu nešto preko 200.000,00 KM obezbjedili su Općina Velika Kladuša i građani.

Vidno zadovoljstvo članova Građevinskog odbora potvrdio je i predsjednik Građevinskog odbora g-din Ramo Čović: „Izgradnja većeg dijela puta, čija je trasa po projektu dužine 1.700 m i širine 4m, predstavlja generacijski projekat. Zahvaljujemo Općini Velika Kladuša i Općinskom načelniku g-dinu Fikretu Abdiću i nadamo se da će nam pomoći u realiciji preostalog dijela.“

Izvođač radova je JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša. U videu izjava direktora ovog Društva Amira Đogića.