Izvršena dezinfekcija frekventnih lokacija na području općine Velika Kladuša

| 18 Aprila, 2020

Mjere dezinfekcije izvršene su u skladu sa naredbama štabova civilne zaštite.

Federalna uprava civilne zaštite uz tehničku podršku Vatrogasne jedinice Velika Kladuša, JP Veterinarska stanica d.o.o. Velika Kladuša i JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša izvršila je dezinfekciju dijela ulica MZ Velika Kladuša i centra MZ Vrnograč.

Dezinfekcija je vršena prema ranije objavljenom rasporedu https://velikakladusa.org/obavijest-o-dezinfekciji-javnih-povrsina/ u petak, 17.04.2020. godine u periodu od 20 do 22.30 sati putem opreme (topova) koja vrši usmjereno raspršivanje dezinfikacionog sredstva na bazi hlora.

VIDEO PRILOG

Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite izrazili su zadovoljstvo organizacijom od strane Općinskog štaba civilne zaštite Velika Kladuša.