Hoteli i hosteli mogući prostori za karantin

| 15 Aprila, 2020

Općinski Štab civilne zaštite Velika Kladuša 13.04.2020. godine dostavio je prijedloge lokacija za uspostavu karantena Vladi USK-a i nadležnim institucijama a u skladu sa Naredbom Kantonalnog štaba CZ USK-a br. 15-40-4-3326-24/20 od 11.04.2020. godine. Radi se o lokacijama Dispanzer u Polju i sportske sale OŠ „25 Novembar“ te lokacije ostalih osnovnih škola.

Pored navedenih objekata Općinski Štab civilne zaštite izvršio je dopunu prijedloga 15.04.2020. godine te ponudio za uspostavu karantena registrirane hotele, hostele i druga prenoćišta na području Općine Velika Kladuša. Prijedlog je upućen Federalnom Štabu CZ i Federalnom ministarstvu zdravstva s obzirom da se troškovi uspostave i funkcionisanja karantena finansiraju iz sredstava Budžeta Federacije.

Prema procjenama Štaba CZ Općine smještajni objekti mogu zadovoljiti kapacitet od 300 osoba i isti u većini slučajeva obezbjeđuju i pripremu dnevnih obroka za korisnike karantena te se uspostava istih može izvršiti bez odlaganja.